In memoriam; Joost Janse

In memoriam Joost Janse (60 jaar).

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe bij dit grote verlies.

21-3-2019